به گزارش سایت اطلاع رسانی شورای شهر بافق ؛ در پی حضور مسئولین و هیئت های ورزشی شهرستان در محل شورای اسلامی شهر و دیدار و گفت و گو با اعضای شورا ، ضمن بیان ارائه گزارش از فعالیت های خود به ذکر پاره ای از مسائل و مشکلات ورزش شهرستان پرداختند و در خصوص پیشرفت و جلوگیری از رکود ورزش بافق بحث و تبادل نظر نمودند.
در این جلسه که حدود سه ساعت به طول انجامید مقرر شد با پیگیری یکی از اعضای شورا جلسه ای با هدف «تشکیل شورای ورزشی شهرستان» برگزار گردد به نحوی که حتی الامکان نمایندگانی از امام جمعه ، فرمانداری ، شرکت سنگ آهن ، شورا و شهرداری و مسئولین هیئت های ورزشی حضور داشته باشند تا ضمن برنامه ریزی در خصوص ارتفاع مسایل و مشکلات موجود نسبت به ترسیم افق ورزش شهرستان گام هایی جدی برداشته شود.