به گزارش سایت اطلاع رسانی شورای شهر بافق ؛ در سفر اعضای شورای شهر به مرکز استان ، اعضای شورا با مسئولین محیط زیست و جهاد کشاورزی دیدار و در مورد موارد ذیل پیگیری و گفت و گو نمودند.

  • در مورد شایعه حذف پرورش ماهی تیلاپیا از بافق که مدیر کل محیط زیست به طور کامل شایعه را تکذیب نمود و گفت : تنها مرکز پرورش ماهی تیلاپیا در کشور صرفا در بافق می باشد مشروط به این که نسبت به تاکثیر این نوع ماهی اقدامی صورت نگیرد.
  • در مورد منطقه آریز نیز مسئولین محیط زیست مجدد تاکید نمودند که این منطقه مربوط به بافق بوده و خواهد بود.
  • در مورد بروز پاره ای از مشکلات در خصوص جذب نیروهای ناظر بومی در جهاد کشاورزی بافق و لزوم پرورش ماهی تیلاپیا در بافق نیز با مسئولین جهاد کشاورزی گفت و گو گردید که قول دادند نسبت به پیگیری و حل مشکل اقدام لازم به عمل آید.