اولین جلسه ارائه گزارش پرسش و پاسخ مردمی با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بافق