به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری بافق از خبرنگاران شهرستان تجلیل شد.
DO3P7173 [shora] DO3P7188 [shora] DO3P7300 [shora] DO3P7365 [shora] DO3P7394 [shora]