به گزارش سایت اطلاع رسانی شورای شهر بافق ؛ آیین درختکاری با حضور رئیس و نائب رئیس شورای شهرستان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد و جمعی از مسئولین شهرستان در منطقه گودگوار بافق برگزار گردید.