بدون شک حضور گسترده شما مردم بود که حماسه ای به یادماندنی خلق کرد. حماسه ای که علاوه بر مایوس نمودن بدبینان نظام و انقلاب، موجبات شادی و امیدواری دوستان نظام، رهبری معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری اسلامی را ...